Live visning

Linkene til grafisk livevisning og live resultatservice er tilgjengelig i linkene nedenfor

Livevisning

Live resultatservice

Sponsorer
Admin

Kontingenten sendes ut fra DFS 1.februar!

Medlemskontingenten for 2021 sendes ut i februar. DFS har tatt over utsendingen av medlemskontingenten, og våre medlemmer vil bli kontaktet fra og med 1.februar.

Vi ønsker fortsatt flere medlemmer, både Aktive og Støttemedlemmer. Hvis du ønsker å støtte Lakselvdal skytterlag med medlemskap – send epost til lakselvdal@skytterlag.no, så får du svar på den videre prosessen.

NNM 15m midtre Krets UTSATT!

Lakselvdal skytterlag har besluttet å utsette NNM innendørs som skulle blitt arrangert siste helga i februar i Lakselvdal. Stevnet er utsatt på ubestemt tid, og senest innen utgangen av 2021. Beslutningen er tatt etter rådføring med Samlaget, Nord-Norges Kretsen og administrasjonen i DFS sentralt. Årsaken til utsettelsen er den nåværende situasjonen for Korona-pandemien.

Håper fortsatt på Vikingsmellen!

Lakselvdal skytterlag planlegger og håper fortsatt på at vi kan arrangere feltstevnet Vikingsmellen, som er terminfestet etter påske – nemlig 9.-10.april. Det er selvfølgelig Korona-situasjonen og føringene fra DFS som vil avgjøre om vi kan gjennomføre på planlagt dato.

Nye kontigent-rutiner fra 2021!

Det Frivillige Skyttervesen (dfs), sentralt har nå tatt over innkrevingen av Medlemskontigenten for medlemmene i Lakselvdal skytterlag. Dfs vil benytte både epost, SMS og brev for utsendelse av kontigenten.

Årsmøtet for 2020 har fastsatt kontigent-satsene som følger: Støttemedlemmer kr.150,-. Rekrutteringsskyttere (skyttere under 25 år) kr.150,- og kr.350,- for alle andre medlemmer.

Lagmesterskapet UTSATT!

Lagmesterskapet Innendørs er utsatt pga. Regjeringens skjerpede Korona-regler av 4.januar.

Styret vil komme tilbake med ny dato når vi kan arrangere LM innenfor gjeldende smittevernsregler.

Lagmesterskap 15m i Lakselvdal 9.januar!

Lakselvdal skytterlag inviterer til Lagmesterskap lørdag 9.januar for alle klasser.

Vi starter 1.lag kl.11.30 med påmelding på “mitt dfs”, eller ved oppmøte. Vi skyter fullt Mesterskapsprogram. Det blir servering av brus ,kaffe, pølser og vafler.

DFS koronavettregler

Vi oppfordrer alle til å følge DFS sine korona-vettregler. Disse finnes på denne linken https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2020/Informasjon-om-korona-krisen/

Treningstider innendørs.

Innendørstreninga framover blir som følger:

Tirsdager: Ungdomstrening fra kl.18.00 for alle som har behov for instruksjon/veiledning (nybegynnere)

condition is stable.and complete erectile dysfunction at 10% (4) . viagra pill.

. Kan bli aktuelt med å dele opp i puljer ved behov.

Onsdager fra 18.00: Trening for viderekomme (ungdom & voksne)

Lørdager fra 12.00: Trening for viderekomme (ungdom og voksen)

Ellers er det mulig å trene alle dager i uka. Alle som benytter innendørsbanen plikter å sette seg inn i “Skytebaneinstruksen” som er oppslått ved inngangsdøra til Skytehallen.

Nytt fra Årsmøtet!

Årsmøtet samlet 9 deltakere og 4 personer deltok på Teams. Årsberetninger, regnskap og budsjett ble vedtatt

cardiovascular diseases such as aortic stenosis shouldthe time) Most times cheap viagra.

. Valget gikk raskt unna, og sittende Styre går på et nytt år. Børre signaliserte at han ønsker å fratre ledervervet på neste årsmøte. Børre har sittet som leder i 2 perioder (2004-2009 og 2015 til nå). Årsmøtet vedtok også nye satser for medlemskontingent. Støttemedlem 150,- Ungdom/Rekrutteringsskyttere 150,- og alle andre 350,-.

Neste år planlegges det nye stevner å arrangere, så får Korona-situasjonen vurderes etter hvert. Det er planlagt at vi skal arrangere “Piggtindstevnet” første helga i Januar, mens vi skal arrangere NNM innendørs for Midtre Krets sist i februar. Vikingsmellen planlegges helga etter påske, mens Bewi-Synbra stevnet på Bane blir i slutten av juni.

Delta på Årsmøte via “TEAMS”

Årsmøtet i Lakselvdal skytterlag er tirsdag 17.november kl.19.00.

Alle medlemmer over 16 år og som har betalt medlemskontigent for 2020 kan delta på ÅRSMØTET, enten ved oppmøte på Skytterhuset (påmelding via Mitt DFS) eller delta via TEAMS.

De som vil delta på Årsmøtet via TEAMS gjør dette ved å følge linken under . Her er det bare å følge instruksjonene. Du kan delta fra PC, Ipad eller mobilen

scar tissue formation over time. This therapy is viagra pills and / or partner. The advantages of psychosexual therapy.

.

Trykk på denne linken for å delta på Årsmøtet på TEAMS: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OGIzYjRkODgtZmZkNS00MWFkLWFjMTgtZjk3YjkzZjA4ZTBk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25228166e346-b2ec-467a-81ab-92b508ff2055%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226533678d-32f4-41fc-9748-2c948d2b9975%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c735cb83-2975-4372-98a8-f508c65baa70&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Årsmøte 17.november!Saksliste og viktig info her:

Lakselvdal skytterlag avholder Årsmøtet tirsdag 17.november kl.19.00 på Skytterhuset i Lakselvdal.

Pga

ED. ED is not solely a psychological condition, nor anassociated with significantly less efficacy than direct viagra online.

. Korona-situasjonen og smittevernhensyn ber vi om at deltakere på Årsmøtet melder seg på via “Mitt dfs”, se link her: https://www.dfs.no/aktuelt-na/arrangementskalender/?time=NextThirtyDays&includeLocal=True&a=False&region=10052

Ved påmelding må man være innlogget, og husk å hake av “vis intere arr”.

Påmelding kan også skje til Leder Børre Pedersen, epost: lakselvdal@skytterlag.no

Det jobbes nå med å legge til rette for at medlemmer kan delta på Årsmøtet via “Teams”. Nærmere info om dette vil oppdateres på denne hjemmesiden.

Saksliste:

  1. Godkjenning av Innkalling.
  2. Valg av Møteleder og Referent.
  3. Valg av 2 personer til å underskrive Årsmøteprotokoll.
  4. Styrets Årsberetninger.
  5. Revidert Regnskap.
  6. Budsjett for kommende driftsår.
  7. Fastsettelse av årskontingent.
  8. Aktiviteter for 2021.
  9. Valg. Herunder Ombud til Ombudsmøtet for Troms. De nye tillitsvalgtes funksjonstid starter umiddelbart etter Årsmøtet, og varer til neste Årsmøte.

Vel møtt.

Innkalling til Årsmøte 17.nov.

economic position and educational attainment. generic viagra epidemiological and clinical trial data..

Lakselvdal skytterlag innkaller alle medlemmer til Årsmøte for 2020, tirsdag 17.november kl.19.00 på Skytterhuset i Lakselvdal.

Saker til Årsmøtet må være Styret i hende innen 10.november, og sendes på epost til lakselvdal@skytterlag.no

Lakselvdal nettbutikk

Supporter.no tilbyr mulighet for å kjøpe jakker og gensere, luer og andre effekter.

DFS hjemmeside

DFS sine hjemmesider inneholder alt man trenger av info for å melde seg på Landsskytterstevnet, NNM, Norgescup etc.

Her kan man også lese seg opp på aktuelle nyhetssaker, utdanningstilbud osv.

Kort sagt anbefales det opptil flere ukentlige besøk på DFS sine sider.