Live visning

Linkene til grafisk livevisning og live resultatservice er tilgjengelig i linkene nedenfor

Livevisning

Live resultatservice

Sponsorer
Admin

VIKTIG INFORMASJON – oppbevaring og transport av våpen!

Det er svært viktig at skyttere oppbevarer sine egne, eller lånevåpen, forskriftsmessig. Dette for at de ikke havner i feile hender, eller at uønskede hendelser med våpen skal oppstå.
Politiet gjennomfører med jevne mellomrom, kontroller av våpen/ammo-oppbevaring (både hjemme og ute).
Slike kontroller er nylig gjennomført sør i Fylket. Feil oppbevaring av våpen eller ammo, kan medføre inndragning av våpen/ammo, og evt. tap av våpenlisens for eier/utlåner.

Her følger linker til viktig informasjon om oppbevaring og transport av våpen og ammo. Alle som eier, eller låner våpen av skytterlaget – plikter å sette seg inn i reglene.
Hvis noen lurer på noe, ta kontakt med Børre Pedersen eller Roy Håkstad.

Link til DFS sin siste artikkel 27.nov.2017:
https://www.dfs.no/opplaring/nyheter/2017/oppbevaring-av-vapen/

Her er forskriftene om oppbevaring: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904/KAPITTEL_6-1#KAPITTEL_6-1

UTDRAG AV “Forskrift av skytevåpen…”

Denne er spesielt aktuelt for de som låner våpen fra Skytterlaget:

§ 86.Utlån fra forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon (våpenloven § 11 sjette ledd)
Forening eller annen skytterorganisasjon som har kollektivt våpenkort, kan låne ut geværer eller våpendeler av slike våpen til sine medlemmer. På skytebane kan det lånes ut våpen som nevnt til medlemmer som ikke har fylt 18 år. Til bruk utenfor skytebane skal det ikke lånes ut slike våpen til medlemmer under 18 år uten at låntakeren er under forsvarlig tilsyn, og barnets foreldre eller den som ellers har omsorgen for det, har samtykket i utlånet. Andre medlemmer kan gis slike våpen eller våpendeler til utlån for et tidsrom av inntil ett år hvis de antas å oppfylle våpenlovens krav for å få innvilget en søknad om tillatelse til å inneha skytevåpen. Lånet kan fornyes for et tilsvarende tidsrom.

§ 87.Utstedelse av kontrollseddel ved utlån fra forening
Forening mv. som låner ut skytevåpen eller våpendeler, skal gi låntakeren en datert og underskrevet kontrollseddel. Kontrollseddel utstedes likevel ikke hvor våpnene eller våpendelene ikke fjernes fra organisasjonens skytebane.
Kontrollseddelen skal opplyse om
a)låntakerens navn og adresse,
b)organisasjonens navn og våpenkort (nummer og utstedende myndighet), og
c)våpnenes eller våpendelenes art, kaliber, fabrikkmerke og nummer.
Kontrollseddelen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil tolv måneder fra utstedelsen.

Transport av Våpen/ammo:

Kapittel 17. Transport av skytevåpen
§ 84.Transport av skytevåpen
Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen og ammunisjon skal være under tilsyn. Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende. Det er på offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster eller lignende som bæres på kroppen. Transporteres våpenet som reisegods, skal en vital del fjernes eller våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes. Medtas våpenet i motorvogn, skal det være anbrakt slik at det ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan da oppbevares udelt, dersom det er under forsvarlig tilsyn. Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innlåst dersom det skjules på en forsvarlig måte.

Comments are closed.

DFS hjemmeside

DFS sine hjemmesider inneholder alt man trenger av info for å melde seg på Landsskytterstevnet, NNM, Norgescup etc.

Her kan man også lese seg opp på aktuelle nyhetssaker, utdanningstilbud osv.

Kort sagt anbefales det opptil flere ukentlige besøk på DFS sine sider.

Terminlister, jegerinfo

Terminlistene (DFS sine arrangementskalendere) for henholdsvis Troms og Ofoten skyttersamlag er tilgjengelig i linkene nedenfor

Terminliste Troms

Terminliste Ofoten

Jegerinfo

Terminlista for trening og oppskyting til STORVILTPRØVEN i Lakselvdal skytterlag er fra 2.aug – 21.sept. med følgende datoer:

Onsdager : 2.aug, 9.aug, 23.aug, 30.aug, 6.sept, 13.sept, 20.sept.
Torsdager: 10-aug, 24.aug, 7.sept, 21.sept (siste mulighet)
Jaktfelt torsdager: 3.aug, 17.aug, 31.aug, 14.sept

Kontaktpersoner Jegerutvalget:
Peter Lakselvnes (95220143)
Tor Arne Hansen (97753399)

Utleie av banen

Banen er fra tid til annen utleid til lag og foreninger, her er listen foreløpig:

Politiet: Dagtid 9-15

Jegerprøven skyting 2017
Lørdag 4 Februar
Lørdag 29 April
Lørdag 10 Juni
Lørdag 26 August
Lørdag 2 og 9 September