Oppdatert terminliste for Lakselvdal 2012 kan leses her:  TERM2012 01

Troms skyttersamlags terminliste finnes her