Her vil det bli offentliggjort artikler og sider som er relevante for det vi driver med, alt fra pussetips til feltskyting, treningstips eller andre ting som kan gi oss et lite puff bak for å bli bedre

.

Feltskyting: DFS sin kulebanegenerator finnes her

Feltskyting: En meget grundig gjennomgang av innskyting og avstandsbedømmelse finnes her

Meråkers Knut Bakken har laget denne saken om feltskyting

Norma og Hans Kristian Wear har laget denne Sauer vedlikeholdsbeskrivelsen